Vardas „Profesionalus buhalteris“ – kvalifikacijos ar kompetencijos požymis?

Vardas „Profesionalus buhalteris“ – kvalifikacijos ar kompetencijos požymis?

Kompetencijos sąvoka apskritai  jau plačiai naudojama praktikoje, bet vis dar lieka kaip aptariamas objektas. Specialistų darbui vis daugiau įtakos turi skirtingi požiūriai, pagrįsti kompetencijos nustatymu, vystymusi, matavimu ir įvertinimu.

Mes visi remdamiesi savo sveiku protu suvokiame daugelį šiai temai tinkamų sąvokų, tokių kaip kompetencija, gebėjimai, žinios, elgesys ir pan. Pasiekus tam tikrą lygmenį, atrodo visiškai aišku, ar kompetentingas vienas ar kitas žmogus. Atskirti, kaip mes asmeniškai vartojame šiuos terminus ir kaip jie vartojami formaliame kontekste, gali būti gana sudėtinga.

Patikrinkime šį teiginį. Pasistenkite atsakyti į kelis klausimus:

  • Kaip suvokiate terminą „kompetencija“?
  • Kaip sužinote, ar kompetentingai atliekate vienokį ar kitokį darbą?
  • Kaip nusprendžiate, ar Jūsų kolega arba pavaldinys kompetentingai atlieka jam patikėtą darbą?
  • Ar kompetencija yra asmenybės savybė?
  • Kuo skiriasi kompetencija nuo įgūdžių?

 

Atlikę užduotį jūs galėjote prieiti prie išvados, kad kompetencija yra efektyviai atliktas darbas, ir šiuo atveju yra būtina ugdyti savo kompetenciją arba gerinti jau turimą.

KOMPETENCIJOS SAMPRATA

Kasdienėje vartosenoje terminai „kompetentingas“, „kvalifikuotas“ iš esmės gali vienas kitą pakeisti ir mes paprastai tarp jų neįžvelgiame esminių skirtumų. Tačiau norint ištirti kompetenciją, svarbu suvokti, kad kompetencija ir kvalifikacija nėra tas pats.

Kompetencija plačiąja prasme suvokiama kaip žinios, praktiniai įgūdžiai, specifiniai gebėjimai, į kuriuos įeina veiklai svarbūs asmeniniai psichologiniai bruožai ir elgesio charakteristikos. Taip pat – gebėjimas panaudoti žinias praktiškai.

 

ĮVERTINK SAVE

Dabar pats laikas pažvelgti, kas sudaro profesionaliam buhalteriui būdingą kompetenciją esant skirtingoms ūkininkavimo formoms.

Siūlome įvertinti, kaip jūs atitinkate kvalifikacinio parengimo programos „Eurobuhalteris“  kompetencijos blokus ir elementus: International Association of Bookkeepers – IAB (UK); Institute for Financial Analytics – IFA (UK).

Šios organizacijos dominuoja nustatydamos reikalavimus, mokymosi programas ir „profesionalių buhalterių“ atestacijas.

 

Su įsisavinama kompetencija Jūs galite susipažinti čia:

Tarptautinė finansų apskaita >>>

Finansinė atskaitomybė pagal TFAS >>>

 
 

Jūs įvertinote save? Kas išėjo? Ar nereikėtų pasirūpinti didesniu atlyginimu? O galbūt geresne kompetencija? Galimybių yra!

Su turiniu, studijų technologija Jūs galite susipažinti čia:

Programa „TAS buhalteriams“ >>>

 

 

Apie kompetenciją kurse „TFAS profesionalams (Dip IFRS)" jūs galite spręsti iš aprašo. Mes nepateiksime kurso L5 kompetencijos blokų ir elementų. Patikėkite, jis įspūdingas. Ir viso to reikia, norint profesionaliai atlikti darbą.

Dera atkreipti jūsų dėmesį į galimybę įvertinti save ir palyginti savo rezultatą su pageidaujamomis buhalterio asmenybės savybėmis. Kad lengviau susigaudytumėte, peržiūrėkite įmonės vadovui skirtą profesiogramų rinkinį.

Tačiau nesupainiokite gebėjimų su profesionaliomis žiniomis ir įgūdžiais. Tai reiškia, kad žmogus, turintis buhalteriui būtinas savybes, netaps tikru buhalteriu, jeigu neįgis tam tikro išsilavinimo.

Pabaigoje reikia pabrėžti, kad pagrindinės savybės, sudarančios buhalterio kompetenciją, pateiktos remiantis „Funkcinės analizės“ modeliu, kuris pagrįstas matomais rezultatais – elgesio ir veiklos.

Kompetencijos klausimo įvairiapusiškumą palikime žmogiškųjų išteklių vadybos specialistams ir apsiribokime įsitikinimu, kad „lyrikų“ ir „fizikų“ laikai praėjo. Reikalingi profesionalai! Judėkite, kad nesuakmenėtumėte!

 

 

Autorius: Jurij Sokol
 

Turite klausimų? Užduokite juos mums, užpildę žemiau pateiktą formą:


Mūsų partneris:

TAS-ų orientacija į verslo valdymą

Nemokamos knygos Jums

Elektroninė knyga buhalteriui
"Nauji laikai – nauji vaidmenys"