Profesionalus buhalteris. Kaipgi ten...?

Daugelis domisi, koks turinys ir reikalavimai bus pateikti pretenduojantiesiems įgyti „Profesionalaus buhalterio“ vardą?

Remiantis Seimo priimtu nutarimu, tokia pareigybė steigiama nuo
2016 metų sausio 1 dienos.

Tai rodo, jog einama teisinga kryptimi.

 

Finansininkas – pagrindinis verslo specialistas

Tai kas bus pripažintas profesionalu, kokie reikalavimai pretendentams, kas sudarinės, tikslins „Profesionalių buhalterių“ sąrašą arba brauks iš jo? Norite tai žinoti? Mes irgi. Laukti liko nedaug. Dabar rengiami poįstatyminiai aktai. Tačiau kol kas pakalbėkime apie tai, kas žinoma, − apie Didžiosios Britanijos Finansų Analitikų Instituto (IFA) pasirengimo atestacijai patirtį. 
Finansų Analitikų Institutas siūlo šiuolaikinį modelį, padedantį išmokti tvarkyti finansinę apskaitą ir atskaitomybę.

Kvalifikacijos specialistams padeda:

  • lavinti profesionalius įgūdžius, padedančius spręsti be galo įvairius apskaitos ir finansų, tarp jų ir finansinės rizikos valdymo, klausimus;
  • spręsti klausimus, susijusius su mokesčių administravimo įstatymais ir teisiniais normatyvais, su kuriais tenka susidurti finansų specialistams;
  • tobulinti vadybos įgūdžius ir plėsti galimybes, padėsiančias siekti karjeros;
  • ugdyti būtiną lankstumą norint suvokti visus esminius dalykus, susijusius su apskaita ir finansais. Ši savybė padės sėkmingai vystyti įmonių veiklą. Ypač verta atkreipti dėmesį į strategijos pasirinkimo, operacinės veiklos klausimus, o taip pat pardavimų ir rinkodaros kompanijų vykdymo principus;
  • ugdyti profesionalius įgūdžius kartu su dalykinės etikos standartais.

Kvalifikacijos reikalavimus reglamentuoja Didžiosios Britanijos kvalifikacijos suteikimo ir žinių patikrinimo normatyviniai nuostatai bei instrukcijos (QCA / Ofgual, 2008). Mokymo planą sudaro keli moduliai. Bendras kiekvieno modulio mokymosi valandų skaičius – 140. Ne mažiau nei 70 valandų skirta savarankiškam darbui (namų darbai, praktikumai, grupinis darbas...). 

Finansų vadybos specialistas
FA Diplomas

D 1. „Finansinės apskaitos“ modulis

Dvigubų įrašų modelis. Bandomasis balansas. Finansinės apskaitos esmė ir uždaviniai. Aktyvai. Atsargos. Prieskaitos ir mokėjimas avansu. Skolos. Kapitalo struktūra. Skirtingų tipų organizacijų finansinės atskaitomybės skirtumai. Išplėstinis bandomasis balansas. Rezultatų aiškinimas.

2. Organizacijos finansai

Finansavimo variantai. Apyvartinės lėšos. Biudžetinis finansavimas ir piniginių lėšų vadyba. Biudžetas.

D 3. Finansinių sistemų vadyba ir organizacijos finansinės bei ūkinės veiklos rezultatai

Banko sistema. Investicijų ekonominis įvertinimas. Organizacijos finansinė ir ūkinė veikla bei jos tikslai. Gamybos sąnaudų apskaita ir kainos nustatymas.

4. Apmokestinimo principai

                        Mokesčių sistemos funkcionavimo principai, uždaviniai, struktūros.

                        Įstatymų taikymas apskaičiuojant mokesčius.

D 5. Profesinė etika

                        Šis modulis kol kas neįtrauktas į programų paketą.

Studijuojantiesiems pagal programą „FA Diploma“ teikiama „Finansų vadybos specialisto“ kvalifikacija – lygis L4.

Pradiniai reikalavimai:

− level 3 arba finansų srities bei buhalterinės apskaitos kvalifikacijos ekvivalentas arba level 2 matematikos arba aritmetikos srityje.

 

Finansų vadybos profesionalas
Professional FA Qualification


R 1. Finansų apskaita ir Tarptautiniai finansinės atskaitomybės standartai (TFAS)

TFAS pagrindai ir giluminiai principai. Finansinė atskaitomybė. TFAS taikymas. Finansinės atskaitomybės analizė ir įvertinimas. Auditorių reikalavimų suvokimas.

R 2. Finansų vadyba

Finansinis planavimas. Investicinių projektų įvertinimas. Kapitalo restruktūrizacijos poveikis jo kainai ir finansiniams koeficientams. Finansinės rizikos valdymas. Apyvartinio kapitalo, piniginių lėšų ir finansavimo valdymas.

R 3. Valdymo ir kontrolės sistemos

Ūkinės veiklos tikslai ir rezultatas. Biudžetavimas. Savikainos apskaičiavimas. Finansinės sistemos ir kontrolė. Audito metodai ir jų reikšmė – vidaus audito vaidmuo.

R 4. Profesiniai įgūdžiai

Darbuotojų paieška ir atranka. Darbuotojų motyvacija. Darbuotojų ugdymo planai. Projektų vadybos priemonių ir metodikų valdymas. Verslo informacinės sistemos. Verslo strategijų analizė. Įmonių veiklos rezultatų tobulinimas. Kokybės konceptų taikymas. Rinkodaros koncepcijų, padidinančių įplaukas, taikymas.

R 5. Normatyvinė ir teisinė verslo organizavimo aplinka

Kontraktas. Normos ir taisyklės, reguliuojančios teisinį pagrindą. Abipusio sutikimo doktrina sudarant paprastąsias sutartis. Teisinių normų ir taisyklių žinojimas pasirašant kontraktus. Kontraktų vykdymo kontrolės priemonės. Užimtumo koncepcijos. Sutarčių nutraukimas. Agentų teisė. Organizacijų formos. Partnerių teisiniai principai. Steigimo dokumentai. Direktorių funkcijos.

R 6. Profesinė etika

                        Šis modulis kol kas neįtrauktas į programų paketą.

Studijuojantiesiems pagal programą „Professional FA Qualification“ suteikiama kvalifikacija:

− „Profesionalus finansinis analitikas“ – lygis L5

Pradiniai reikalavimai:

− „FA Diploma“ specialisto diplomas.

Kitais atvejais:

− aukštojo techninio išsilavinimo diplomas;

− turėti ne mažesnę nei dvejų metų darbo patirtį finansinės apskaitos srityje. 

 

Finansų Analitikų Institutas siūlo unikalų būdą išmokti tvarkyti finansinę apskaitą ir atskaitomybę. Čia taip pat rengiama nauja studijų programa „Aukščiausios kategorijos finansų vadybos profesionalas“, skirta smulkiojo ir vidutinio verslo finansinių tarnybų aukščiausiems strateginiams vadovams.

Lietuvoje taip pat yra galimybė studijuoti Finansų Analitikų Instituto (IFA) kursą "TFAS profesionalams" (Diploma in International Financial Reporting Standards for Professionals), lietuvių kalba. Kursas pateikia specialistams efektyvų būdą įvaldyti sistemines žinias apie TFAS reikalavimus ir įgyti jų praktinio taikymo įgūdžius valdant finansus organizacijų veikloje bei gauti tarptautiniu mastu pripažįstamą diplomą, kotiruojamą daugiau nei 90 pasaulio šalių.
 

                                                    Parengė Jurij Sokol


Mūsų partneris:

TAS-ų orientacija į verslo valdymą

Nemokamos knygos Jums

Elektroninė knyga buhalteriui
"Nauji laikai – nauji vaidmenys"