Tarptautinis Diplomas DipIFRS

DipIFRS Diplomas yra Didžiosios Britanijos valstybinis kvalifikacinis dokumentas:

  1. Programa akredituota Valstybinės švietimo kontrolės agentūros (Qualifications and Curriculum Authority (QCA),
    tai liudija aukštą kokybę ir valstybinį pripažinimą.

  2. Programa akredituota Anglijos mokesčių inspekcijos (HM Revenue and Customs). Ši akreditacija patvirtina,
    kad IIFA sertifikuoti specialistai turi teisę teikti finansines paslaugas.

 

   

 

Vieningoje Europos kontekste ЕS direktyva 2005/36ЕB
numato jūsų kvalifikacijos pripažinimo galimybę visose šalyse-narėse.

Pagrindinis šios direktyvos principas yra tas, jog specialistas, laikomas kvalifikuotu vienoje ES šalyje-narėje, turi būti laikomas kvalifikuotu tos pačios profesijos specialistu ir kitose šalyse-narėse.