D.U.K.

 1. Kodėl verta studijuoti TMI?
 2. Kokius privalumus įgyja studijuojantysis ir darbdavys, bendradarbiaudami su Tarptautiniu menedžmento institutu?
 3. Tarptautinė buhalterių asociacija (IAB) – kas tai?
 4. „Tarptautinis menedžmento institutas“ – kas tai?
 5. Ar galima IAB diplomo lygiu sertifikuotiems specialistams taikyti eurobuhalterio sąvoką?
 6. Ar yra barjerų stojant studijuoti pagal IAB programas?
 7. Ar per tris mėnesius įmanoma pasiruošti ir įgyti IAB diplomo lygio sertifikavimą?
 8. Ką daryti, neišlaikius egzamino raštu?
 9. Kaip vyksta studijos?

 

 

1. Kodėl verta studijuoti TMI?
 • 11 metų bendradarbiaujame su IAB. Parengta daugiau nei 320 specialistų. Sukaupta patirtis ir įgytas profesionalumas. Reguliariai atliekama apklausa patvirtina klausytojo pasitenkinimą bei gerą studijų kokybės ir kainos santykį.
 • Aktyviųjų metodų taikymas praktinių užsiėmimų metu (praktinės užduotys, grupinės diskusijos, savitarpio pagalbos grupės).
 • Aktyvi socialinė ir bendravimo aplinka, per kurią programos absolventai palaiko ryšį vieni su kitais ir su TMI, padeda nuolat sekti naujų idėjų bei metodų atsiradimą.

 

2. Kokius privalumus įgyja studijuojantysis ir darbdavys, bendradarbiaudami su Tarptautiniu menedžmento institutu?

Tarptautinis menedžmento institutas yra IAB akredituotas mokymo centras. Per 11 metų parengta daugiau nei 320 specialistų. Tik ypač retais atvejais mūsų klausytojams nepavyksta gauti atestaciją iš pirmo karto.

Bendradarbiavimo naudingumas:

 • skatina organizacijos plėtrą ir asmenybės vystymąsi;
 • kvalifikacija patvirtinama tarptautiniu mastu pripažintame lygyje;
 • stiprina pasitikėjimą žiniomis ir įgūdžiais finansų sferoje;
 • galimybė tapti tarptautinės buhalterių bendruomenės nariu;
 • galimybė už protingą mokestį tobulinti įgūdžius finansinės veiklos srityje, minimaliai pažeidžiant darbo grafiką;
 • finansininkams suteikiama galimybė tobulinti savo profesines žinias ir plėsti darbo profilį;
 • kurso medžiaga nuolat tobulinama remiantis naujausiais pasiekimais, bendradarbiaujant su dalykiniais ir mokslinių tyrimų partneriais.

 

3. Tarptautinė buhalterių asociacija (IAB) – kas tai?

Tai profesinė organizacija, vienijanti profesionalius buhalterius iš 90 pasaulio šalių.

Pagrindiniai asociacijos tikslai:

 • profesinis parengimas
 • kompetencijos standartų nustatymas
 • buhalterių iš viso pasaulio sertifikavimas ir vienijimas

IAB tuo pat metu yra profesinė buhalterijų bendrija ir Anglijos vyriausybinių institucijų reguliuojama sertifikavimo organizacija. Valstybinis akreditavimas – papildomas kokybės patvirtinimas. Didžiojoje Britanijoje IAB programos dėstomos daugiau nei 140 aukštųjų mokyklų (www.iab.org.uk). Akredituoti mokymo centrai yra daugiau nei 90 pasaulio šalių, taip pat ir Lietuvoje. Pastaraisiais metais IAB sertifikavimu savo profesionalumą patvirtino daugiau nei 2 500 buhalterių Rytų Europos šalyse ir daugiau nei 100 000 kitų šalių specialistų. 

Tarptautinis menedžmento institutas yra akredituotas IAB mokymo centras. Per 11 metų neišvykstant iš šalies parengta daugiau nei 320 specialistų. Nuo 2010 metų studijos ir sertifikavimas vyksta ir lietuvių kalba.

 


4. „Tarptautinis menedžmento institutas“ – kas tai?

Viešoji įstaiga „Tarptautinis menedžmento institutas“ nuo 1999 metų yra IAB akredituotas mokymo centras. Parengta daugiau nei 320 specialistų. 2009 metais apsilankęs Lietuvoje vykdomasis direktorius Malcolm Dean pabrėžė aukštą TMI teikiamų studijų lygį ir kokybę, suteikė organizacinę pagalbą, pereinant prie studijų lietuvių kalba.

Visi IAB programos klausytojai nustatyta tvarka registruojami centriniame biure Didžiojoje Britanijoje, ten pat siunčiami egzaminų darbai. Atlikus patikrinimo ir vertinimo procedūras, sėkmingai išlaikiusiems atestaciją išsiunčiamas valstybinis diplomas. Neišlaikiusiems atestacijos, o tokie atvejai mūsų mokymo centre itin reti, suteikiama galimybė nemokamai pakartoti kursą, sumokėjus minimalų mokestį už pakartotiną registraciją IAB.


 

5. Ar galima IAB diplomo lygiu sertifikuotiems specialistams taikyti eurobuhalterio sąvoką?

Toks įvertinimas yra šiek tiek sumenkintas, kadangi mūsų sertifikavimas pripažįstamas ir vertinamas daugiau kaip 90 pasaulio šalių. Tikiuosi, kad Lietuva nebus išimtis. Londone vykusiame susitikime G20 šalių vadovai ypatingai pabrėžė bendros finansų kalbos būtinumą. Finansų menas – sudėtingas, įdomus dalykas ir neturi apsiriboti vien tik L3, L4 lygiais. Siekiant finansininko karjeros apgrindinės buhalterinės apskaitos ir finansų kvalifikacijos yra privalomas indėlis. Finansų pasaulyje viskas sparčiai kinta ir būtina atsakyti į naujus iššūkius. Todėl IAB peržiūrėjo bei patobulino savo mokomąsias programas ir 2008 metų rugpjūtį gavo valstybinę akreditaciją.

Geoff Barclay, UK & International Development Consultant IAB, gbarclay@iab.org.uk

 

 

6. Ar yra barjerų stojant studijuoti pagal IAB programas?

Mes laikomės „atvirųjų studijų“ principo. Tai reiškia, kad nėra jokių stojimo barjerų. Klausytojas pats privalo nuspręsti, ar jis gebės išlaikyti sertifikavimą. Remiantis mūsų patirtimi, laipsniškos studijos nuo pradinio iki pažangaus lygio yra tinkamiausias ir visaapimantis metodas. Kai kurie klausytojai nuspręs, kad siekiant karjeros ir visaverčio tobulėjimo, tikslinga pradėti nuo L1 ir L2 lygio.


Geoff Barclay,  UK & International Development Consultant IAB, gbarclay@iab.org.uk 
 

 

7. Ar per tris mėnesius įmanoma pasiruošti ir įgyti IAB diplomo lygio L3, L4 sertifikavimą?

Daugelio šalių praktika rodo, kad įmanoma. Viskas priklauso nuo klausytojo žinių lygio. Vieniems šio laiko gali nepakakti, kitiems pakaks ir mėnesio. Bet kuriuo atveju klausytojas privalo likus ne mažiau trim mėnesiams iki egzamino datos užsiregistruoti mokymo centre. Egzaminų procedūros visose šalyse vyksta tuo pat metu (gruodį, birželį) pagal IAB taisykles. Sertifikavimo procedūras pažeisti draudžiama.


Geoff Barclay, UK & International Development Consultant IAB, gbarclay@iab.org.uk


 

8. Ką daryti, neišlaikius egzamino raštu?
 • Ateiti dar kartą kitame semestre. IAB statistika rodo, kad 86 % studijuojančių išlaiko egzaminą iš pirmo karto, nors mano, kad nėra lengvas dalykas. Padirbėti tikrai teks ir ne vien per egzaminą.

   

Geoff Barclay, UK & International Development Consultant IAB, gbarclay@iab.org.uk

 • Neišlaikiusiems atestacijos suteikiama galimybę perlaikyti egzaminą po pusės metų ir vėliau, sumokėjus administracinį mokestį už pakartotiną registraciją D. Britanijoje.
9. Kaip vyksta studijos?
 • Taikoma šiuolaikinė studijų forma, kurios pagrindą sudaro asmeninė studenti patirtis ir teorinė kurso dalis. Praktiniai seminarai vyksta ne darbo metu, 1-2 kartus per mėnesį.
 • Jeigu grupėje yra ne mažiau nei 10 asmenų, seminarai gali vykti ne tik Vilniuje ar Kaune, bet ir bet kuriame kitame Lietuvos mieste.
 • Dėl nuotolinės studijų formos jos tampa prieinamos ypač užimtiems ir gyvenantiems toli nuo didmiesčių.

 
Neradote atsakymo į savo klausimą? Užduokite jį mums!

Mūsų partneris:

TAS-ų orientacija į verslo valdymą

Nemokamos knygos Jums

Elektroninė knyga buhalteriui
"Nauji laikai – nauji vaidmenys"