Didžiosios Britanijos Diplomai (IAB, IFA)

Diplomai yra Didžiosios Britanijos valstybiniai kvalifikaciniai dokumentai:

 1. Programa akredituota Valstybinės švietimo kontrolės agentūros (Qualifications and Curriculum Authority (QCA),
  tai liudija aukštą kokybę ir valstybinį pripažinimą.

 2. Programa akredituota Anglijos mokesčių inspekcijos (HM Revenue and Customs). Ši akreditacija patvirtina,
  kad IAB, IFA sertifikuoti specialistai turi teisę teikti finansines paslaugas.

 3. Jūsų kvalifikaciją pripažįsta ACCA!!!!! ACCA puslapyje galite pasitikrinti, kokią vertę turi Jūsų Diplomai! Paspauskite šią nuorodą ir surinkite atitinkamuose langeliuose:

 • jei studijavote Level 3 (iki 2018 m. pavasario sesijos įmtinai) arba Level 4 - INTERNATIONAL ASSOCIATION OF BOOK-KEEPERS (IAB), šalis United Kingdom;
 • jei studijavote Level 5 - INSTITUTE OF FINANCIAL ACCOUNTANTS, šalis United Kingdom;


   

 VIENA PROGRAMA 3 DIPLOMAI!

 

 

Vieningoje Europos kontekste ЕS direktyva 2005/36ЕB
numato jūsų kvalifikacijos pripažinimo galimybę visose šalyse-narėse.
Pagrindinis šios direktyvos principas yra tas, jog specialistas, laikomas kvalifikuotu vienoje ES šalyje-narėje,
turi būti laikomas kvalifikuotu tos pačios profesijos specialistu ir kitose šalyse-narėse.

 

Diplomų įteikimo FOTOALBUMAS