Kursas „Efektyvių grupių ir komandų formavimas“


Sąveika su kitais žmonėmis yra natūrali neatskiriama mūsų gyvenimo dalis. Organizacijos sukuria grupes, kurios atliktų tam tikrą darbą, tačiau pagrindinis žmogaus priklausomybės poreikis skatina kurti kitus, ne tokius formalius kolektyvus. Aptariant darbą arba vadovaujant žmonėms galima išskirti eilę aspektų, kuriuos naudinga aptarti. Kiekvienas žmogus į grupę įneša savo tikslus ir siekius. Vadybininkų uždavinys – sukurti pusiausvyrą tarp individualių grupės narių poreikių ir jų skirtumų. Tik tuomet bendras darbas bus perspektyvus.

    

Pagrindinės temos:
 

 • Darbas grupėje
 • Priklausymas grupei
 • Grupių tipai
 • Faktoriai, turintys įtaką grupei
 • Grupinės sąveikos valdymas
 • Kai kurios bendros grupės problemos
 • Grupinio darbo technikos
 • Darbas komandoje
 • Kas yra komanda?
 • Kodėl darbas komandoje? Kodėl netinka grupė?
 • Komandos sudarymas
 • Nuo grupės iki komandos
 • Komandos darbo efektyvumo gerinimas
 • Pasitarimai
 • Pasitarimų tipai
 • Pasitarimų rengimo tikslingumas
 • Pasitarimų vedimo kultūra ir stilius
 • Pasitarimų dalyvių funkcijos ir vaidmenys
 • Bendradarbiavimas
 • Požiūris į bendradarbiavimą peržengiant ribas
 • Bendradarbiavimo etapai
 • Grupių abipusė priklausomybė
 • Darbo grupių kultūra