Skirtumų valdymas (1 diena)

  • Skirtumų atpažinimas ir vertingumo pripažinimas.
  • Volkerio modelis.
  • Hofstedo kultūrinių skirtumų matavimai.
  • Konsultavimas – svarba, užduotis, stiliai

Ugdomos kompetencijos

  • Žmonių ir kultūrų skirtumų suvokimas.
  • Veiklą turtinančio metodo sukūrimas.
  • Darbo įvairiose sferose įgūdžiai.