Vadovavimo įgūdžių ugdymas (1 diena)

  • Funkcinis metodas
  • Kompetentingumo pamokos (NQS)
  • Sėkmingi ir efektyvūs vadybininkai
  • Tikslais grindžiamas valdymas ir rezultatais grindžiamas valdymas
  • Konsultavimo, instruktavimo, įgaliojimų perdavimo technikos 

Pagrindinės ugdomos kompetencijos

  • Situacijų analizavimo ir problemų aptikimo gebėjimų ugdymas
  • Sprendimų priėmimo technikos (Saimonas)
  • Vrumo kriterijai
  • Sprendimų, komandos, personalo vertinimo įgūdžiai
  • Dalykinio bendravimo įgūdžių tobulinimas: pristatymai, diskusijos, aktyvus klausymasis