Konfliktų valdymas (1 diena)

  • Konfliktai, kaip organizacijos gyvenimo atributai.
  • Konfliktų šaltiniai.
  • Konfliktų valdymo strategijos.
  • Konfliktų sprendimo metodai ir technikos.

Ugdomos kompetencijos

  • Gebėjimas įvertinti konfliktų aspektus, rezultatus.
  • Valdymo ir strategijos pasirinkimo įgūdžių įvaldymas.
  • Konfliktų reguliavimo gebėjimų ugdymas.