Kaip valdyti vadovą (1 diena)

  • Požiūris į santykius.
  • Viršininko ir savęs suvokimas.
  • Tarpusavio santykių vadyba.
  • Įtakos politika. Įtikinėjimo būdai ir technika.

Ugdomos kompetencijos

  • Tarpasmeninės sąveikos įgūdžių ugdymas.
  • Įtakos politika.
  • Situacijos diagnostika, problemos nustatymas, spendimų generavimas.
  • Grupinio darbo įgūdžiai.