Efektyvios komunikacijos (1 diena)

  • Santykių tipai.
  • Poveikio priemonės.
  • Tarpasmeninių santykių vadyba.
  • Transakcinė analizė.
  • Technikų įvaldymas.
  • Komunikacijų kokybė – 5C modelis.

Ugdomos kompetencijos

  • Gebėjimo spręsti santykių problemas ugdymas.
  • Tarpusavio santykių valdymas taikant transakcinę analizę.
  • Komunikacijų kokybės vertinimo gebėjimų ugdymas.