Kokybės valdymas (2-4 dienos)

 • Kokybės koncepcija.
 • Kas yra „kokybė“.
 • Vartotojų reikalavimai.
 • Kokybės siekimo sąnaudos.
 • Kokybės vadybos modeliai.
 • Kokybės vadybos evoliucija.
 • Totalinis kokybės valdymas.
 • Sistemos ir barjerai siekiant kokybės.
 • Kokybės kultūra.
 • Vartotojų lūkesčių kitimas.
 • Vartotojų lūkesčių kitimo poveikis.

Pagrindinės ugdomos kompetencijos

 • Kokybės klausimų svarbos ir jų poveikio organizacijai suvokimas.
 • Pagrindinių kokybės aspektų įvaldymas: specifikacijos, atitiktis, patikimumas, kaina, tiekimas.
 • Pagrindinių būdingų kokybės valdymo sistemoms kokybės traktavimo idėjų, kokybės valdymo būdų suvokimas.
 • Kokybės vadybos modelių diegimo problemų kritinis vertinimas.
 • Kokybės kultūros vaidmuo.