Emocinė lyderystė (1 diena)

  • Emocinio jautrumo ugdymo lygiai.
  • Modelio dedamosios.
  • Nuostatų vaidmuo ir tipai.
  • Svarbiausios intelekto dedamosios.

Ugdomos kompetencijos

  • Pagrindinės žinios apie emocinį lyderiavimą.
  • Pažeidžiamumo zonų nustatymas.
  • Nuostatų atpažinimo metodų įvaldymas.