Efektyvios organizacijos kūrimas (1 diena)

 • Efektyvių organizacijų organizacinės konfigūracijos pasirinkimo tendencijos.
 • Organizacinės struktūros pasirinkimo metodai.
 • Aktyvus metodas – konkurencinių pranašumų pagrindas.
 • Organizacijos struktūros bazinė konfigūracija.
 • Struktūrinio dizaino parametrai.
 • Reikalavimai struktūrai.
 • Struktūra ir vadybininkams kylantys keblumai.
 • Projektinis ir komandinis metodai.
 • Matricinės struktūros ir jų įtaka.
 • Personalo reakcijos į naujas galimybes.

Pagrindinės ugdomos kompetencijos

 • Efektyvių struktūrų kūrimo įgūdžių formavimas.
 • Situacinio metodo suvokimas: mastas, amžius, gyvavimo fazės, išorinė aplinka, techninė ir produkto situacija.