Personalo motyvavimas veikimo stiliumi (1 diena)

  • Sistema „žmogus – darbas“.
  • Motyvacija – teorija ir praktika.
  • Darbo turtinimo metodai.
  • Darbo projektavimo principai.
  • Praktikos realijos.

Ugdomos kompetencijos

  • Žmonių valdymo įgūdžių tobulinimas taikant motyvavimo metodus, modelius.
  • Sisteminio personalo valdymo metodo įvaldymas.