Kursas „Individualios veiklos valdymas“


Personalo vadyboje iš vadybininkų reikalaujama pasirūpinti, kad būtų iškelti tikslai, skirti uždaviniams spręsti. Tačiau kartu svarbu suvokti, jog būtina palaikyti ir ugdyti darbuotojus, kad būtų sėkmingai pasiekti numatyti tikslai (tikslai, nukreipti į žmones). Tokio balanso palaikymas – ganėtinai sudėtingas uždavinys ir didesne dalimi priklauso nuo teisingai pasirinkto vadovavimo stiliaus. Šis kursas numato eilę faktorių, turinčių poveikį tiesioginiam personalo darbo vadovavimui.

    

Pagrindinės temos:
 

 • Efektyvus vadovavimas ir palaikymas
 • Kodėl reikia vadovauti?
 • Vadovavimas ir palaikymas organizaciniame kontekste
 • Principai ir požiūris
 • Klaidos ir sunkumai
   
 • Individualios veiklos valdymas
 • Individualios veiklos įvertinimas
 • Atgalinio ryšio suteikimas ir gavimas
 • Personalo atestacija
 • Individualios autogeninės treniruotės ir mokymas