Finansinės veiklos valdymas (lietuvių kalba). Pradžia lapkričio 17 d.

Specialus pasiūlymas! Ateikite dviese ir studijuokite su 25 proc. nuolaida.
Nuolaida taikoma abiem dalyviams.


Didžiosios Britanijos Atvirojo universiteto kursas lietuvių kalba.
 

Kurso esmė:
 

Šiuolaikinis verslas ne tik priklauso nuo finansinio valdymo kokybės, bet ir yra pastarojo nulemtas. Nepažįstant ekonominių priemonių – veiklos matuoklių, neįmanoma priimti adekvačių sprendimų. Tai gera galimybė suvokti kalbą ir logiką, kurios yra ekonominio požiūrio priimant sprendimus pagrindas.

Kursas bus naudingas tiems, kam reikia priimti kvalifikuotus sprendimus remiantis tarpusavio ryšių supratimu ir vadybinio bei finansinio aspektų poveikiu organizacijos veiklai.


Mūsų tikslas ne išmokyti Jūdų finansinės apskaitos, o giliau suvokti finansinius klausimus ir priimti kuo teisingesnius valdymo sprendimus.


Kam skirtas kursas?
 

 • skirtingų nuosavybės formų įmonių direktoriams ir direktorių pavaduotojams;
 • finansininkams ir buhalteriams;
 • struktūrinių poskyrių vadovams;
 • vidurinės grandies vadybininkams;
 • projektų vadovams ir vykdytojams.

Finansų specialistai yra pagrindiniai ir gerai apmokami organizacijų darbuotojai.

 

 

 

Baigę studijas gebėsite:
 

 • analizuoti finansines galimybes organizacijai plėstis ir vykdyti veiksmingą veiklą
 • priimti sprendimus remiantis turima finansine informacija;
 • suvokti finansinių aspektų svarbą organizacijos veikloje ir jų įtaką vadybininkų darbui;
 • racionaliai spręsti užduotis, padedančias gerinti įmonės konkurencingumą ir verslo sėkmę, vykdyti socialinę bei ekonominę plėtrą naudojant gaunamą finansinę informaciją.

 

ĮVERTINKITE SAVO KOMPETENCIJĄ
Sužinokite išsamiau apie įgyjamus įgūdžius ir gebėjimus.
Šią medžiagą atsisiųskite užsiregistravę.


PARSISIŲSTI

 

 

Kurso turinys

Mokydamiesi jūs studijuosite temas:

 • Biudžetai: planavimas ir kontrolė;
 • Prekių ir paslaugų sąnaudų apskaita;
 • Sprendimų priėmimas remiantis finansine informacija;
 • Finansinės atskaitomybės formos – pelno ir nuostolių ataskaita, buhalterinis balansas, pinigų srautų ataskaita;
 • Finansiniai rodikliai.

 

Studijų procesas:

Studijos vyksta neatsitraukiant nuo pagrindinio darbo naudojant blended-learning (mišrių studijų) technologiją, į kurią įeina šie komponentai:

 • Konsultuojantis dėstytojas veda akivaizdinius užsiėmimus, tikrina rašomuosius darbus ir konsultuoja studentus.
   
 • Mokymo medžiaga. Individualūs mokymo medžiagos rinkiniai atlieka „antrojo dėstytojo“ vaidmenį ir lieka asmeniniam studento naudojimui. Juose atsispindi šiuolaikinės koncepcijos, pateikiami pavyzdžiai ir užduotys, leidžiančios vadybininkui žingsnis po žingsnio permąstyti ir gerinti valdymo veiklą, ugdyti kompetenciją ir tobulinti gebėjimus.
   
 • Rašomieji darbai. Raštu atliekamos užduotys suteikia studentams galimybę ugdyti kurso koncepcijų praktinio taikymo įgūdžius, tobulinant asmeninę veiklą. Darbą vertina ir komentuoja konsultuojantis dėstytojas.
   
 • Seminarai – akivaizdinė kolektyvinio mokymosi forma. Tobulina kolegialaus valdymo ir praktinių problemų kūrybiško sprendimo įgūdžius, skatina įgytų žinių ir gebėjimų kolektyviai permąstyti bei keistis patirtimi. Seminarai vyksta vieną du kartus per mėnesį, taikant aktyvius mokymo metodus (bendras diskusijas, dalykinius žaidimus, situacijų sprendimus).

 

Atestacijos sąlygos.

 • Atlikti du rašomuosius darbus, įvertintus patenkinamai.
 • Kurso egzaminas raštu.
 • Sėkmingai pabaigę studijas ir išlaikę egzaminą bus įteiktas VšĮ Tarptautinis menedžmento institutas Diplomas (TMI).

VALDYTI – REIŠKIA GAUTI DAUGIAUSIA GALIMYBIŲ IŠ TURIMŲ IŠTEKLIŲ

 

Mūsų kompanijai suteiks galimybę

Kursas „Finansinės veiklos valdymas“ labai kokybiškai ir veiksmingai pateikė darbo su finansiniais duomenimis technologiją, todėl mūsų kompanija galės pakeisti požiūrio kampą į finansus. Kassavaitinis planavimas padės sustiprinti vykdytojų rodiklių kontrolę ir susitelkti į galimybę padidinti kompanijos pelną iki tų tikslų, kuriuos iškėlė direktorius. Dėkoju visai kurso komandai!

Inga Konvoj,
UAB „Litinvest“ finansų direktorė

 

Itin vertinga

Asmeniškai aš pasirinkau šį kursą, kad įgyčiau finansinės analizės ir planavimo žinių, be to, aš žinojau, kad kursas yra kvalifikacijos „Profesionalus vadybininkas“ sudėtinė dalis. Mokymo priemonių ir užsiėmimų turinys labai vertingas, bet pateiktas tokia forma, kad lengvai įsisavinamas. Radau atsakymus į visus mano klausimus iš finansinio verslo valdymo srities.

                                                                                                                                                         Aleksas Buturlis, UAB „AABAF“ direktorius

 

Neginčijama nauda. 5 faktoriai:
 

 1. Praplėsti finansų valdymo turinį.
 2. Plėsti kriterijų apimtį finansiniams sprendimams priimti ir įvertinti.
 3. Formuoti kritinės analizės pagrindus finansinės veiklos srityse.
 4. Stiprinti pakantumą neapibrėžtumui ir prieštaravimams.
 5. Skatinti profesionalų tobulėjimą.Bendra informacija apie kursus
 

Kursų pradžia

2018 lapkričio 17 d.

Adresas

Vilnius, Vytenio g. 9, viešbutis GRATA HOTEL, konferencijų centras

Trukmė

3 mėnesiai
(Mokymosi valandos apima 120 ak. val.: auditoriniai užsiėmimai, savarankiškas darbas su mokomąja medžiaga, rašomieji darbai, bandomasis egzaminas, egzaminas).

Užsiėmimai vyksta

Šeštadieniais (du kartus per mėnesį)

Užsiėmimų laikas

10 – 14.30 val.

Užsiėmimų grafikas

(užsiėmimas 1) 2018.11.17
(užsiėmimas 2) 2018.12.01
(užsiėmimas 3) 2018.12.15
(užsiėmimas 4) 2019.01.12
(užsiėmimas 5) 2019.01.26
(užsiėmimas 6) 2019.02.09
(egzaminas) 2019.02.21

Kaina

1150,00 EUR

AKCIJA

Specialus pasiūlymas! Ateikite dviese ir studijuokite su 25 proc. nuolaida. Nuolaida taikoma abiem dalyviams.

 

 


Registracijos sąlygos
 

 • Amžius – ne jaunesni nei 18 metų stojimo metu, vidurinis arba aukštasis išsilavinimas.
 • Užpildyti registracijos anketą, pasirašyti sutartį, pateikti mokėjimo dokumento kopiją.

 

Investicija – 1 150 €

Į kainą įskaičiuota

 • Mokomųjų priemonių komplektas.
 • Dalomoji medžiaga.
 • Seminarai-praktikumai su kavos/arbatos pertraukėlėmis.
 • Konsultacijos su dėstytoju.
 • Rašomųjų darbų tikrinimas ir komentavimas.
 • Egzaminų rengimas ir egzaminų darbų tikrinimas.

Svarbu! Registruokitės be jokios rizikos! Jeigu artėjant mokymams sužinosite, kad dalyvauti nebegalėsite - Jūsų pinigus grąžinsime.

Susidomėjote kursu? Kviečiame registruotis arba užduoti mums klausimą: