Kursas L5 "TFAS profesionalams". Modulis B

  • Trukmė: 2 mėn. 
  • Užsiėmų laikas: nuo 10 iki 14 val.
  • Vieta: Vytenio g. 9, viešbutis GRATA HOTEL

      

3-asis

TFAS

Verslo jungimai

8-asis

TFAS

Veiklos segmentai

10-asis

TFAS

Konsoliduotosios finansinės ataskaitos

12-asis

TFAS

Informacijos apie dalis kituose ūkio subjektuose atskleidimas

1-asis

TAS

Finansinių ataskaitų pateikimas

7-asis

TAS

Pinigų srautų ataskaita

8-asis

TAS

Apskaitos politika, apskaitinių įvertinimų keitimas ir klaidos

10-asis

TAS

Įvykiai po balanso datos

27-asis

TAS

Atskiros finansinės ataskaitos

29-asis

TAS

Finansinė atskaitomybė hiperinfliacijos sąlygomis

34-asis

TAS

Tarpinė finansinė atskaitomybė

 

Iškilo klausimų? Užduokite juos mums!

Iškilo klausimų? Užduokite juos mums!