Kursas L5 "TFAS profesionalams". Modulis A

Trukmė: 2 mėn. 

Užsiėmų laikas: nuo 10 iki 14 val.
 
Vieta: Vytenio g. 9, viešbutis GRATA HOTEL

 

 

 

Finansinių ataskaitų rengimo ir pateikimo pagrindai

1-asis

TFAS

Tarptautinių finansinės atskaitomybės standartų taikymas pirmą kartą

2-asis

TFAS

Mokėjimas akcijomis

5-asis

TFAS

Ilgalaikis turtas skirtas parduoti ir nutrauktoji veikla

7-asis

TFAS

Informacijos atskleidimas

9-asis

TFAS

Finansinės priemonės

11-asis

TFAS

Jungtinė veikla

13-asis

TFAS

Tikrosios vertės nustatymas

15-asis

TFAS

Pajamas pagal sutartis su klientais

16-asis TFAS Nuoma
 

2-asis

TAS

Atsargos

12-asis

TAS

Pelno mokesčiai

16-asis

TAS

Nekilnojamas turtas, įranga ir įrengimai

19-asis

TAS

Išmokos darbuotojams

20-asis

TAS

Valstybės dotacijų apskaita ir Valstybės paramos atskleidimas

21-asis

TAS

Valiutos kurso pasikeitimo įtaka

23-asis

TAS

Skolinimosi išlaidos

26-asis

TAS

Pensinio aprūpinimo planų apskaita ir atskaitomybė

28-asis

TAS

Investicijos į asocijuotas įmones

32-asis

TAS

Finansinės priemonės: pateikimas

33-asis

TAS

Vienos akcijos pelnas

36-asis

TAS

Turto vertės sumažėjimas

37-asis

TAS

Atidėjiniai, neapibrėžtieji įsipareigojimai ir neapibrėžtas turtas

38-asis

TAS

Nematerialus turtas

40-asis

TAS

Investicinis turtas

41-asis

TAS

Žemės ūkis

 
 
 
Iškilo klausimų? Užduokite juos mums!