„Tarptautinis Menedžmento Institutas"

Akademinis potencialas, kokybiškas dėstymas naudojant šiuolaikines mokymo technologijas (blended) suteikia galimybes pasiūlyti efektyvias finansiniu požiūriu  programas ir patvirtinti kvalifikaciją D. Britanijos, Vokietijos diplomais. Todėl vis didesnė žmonių dalis turi galimybę gyventi dar turiningesnį gyvenimą. 


Tarptautinis Menedžmento Institutas (TMI) – tai Europos švietimo bendruomenės atstovybė, siūlanti platų verslo vadybos studijų spektrą.

Tarptautinis Menedžmento Institutas (TMI) suteikia Tarptautines akredituotas kvalifikacijas Lietuvos teritorijoje.
 
Kas yra akredituota kvalifikacija?
Plačiau 
>>>  

1994 metais TMI pradėjo savo veiklą Didžiosios Britanijos Atvirojo universiteto Verslo mokyklos tinkle (125 pasaulio šalys, daugiau 400 mokymo centrų).

Nuo to laiko garsi visame pasaulyje aukščiausios vеrslo vadybos kvalifikacija (MBA) tapo pasiekiama Lietuvos verslo bendruomenei. Aukšta mokymo proceso kokybė ir efektyvumas įrodo, kad prestižinį vadybos išsilavinimą galima gauti Lietuvoje nenutraukiant darbo.

2000 metais Institutas buvo sėkmingai akredituotas, tapo vienu iš Tarptautinės Buhalterių Asociacijos mokymo centrų (IAB, D. Britanija; 90 šalių) ir pradėjo teikti tarptautinius buhalterinės apskaitos kursus.

Nuo 2007 metų Institutas išplėtė bendradarbiavimą su Vadybos ir Ekonomikos Akademija (Vokietija) ir pradėjo bendrai rengti paklausius specialistus – projektų vadovus. Projektų vadybos mokymai siūlomi lietuvių ir rusų kalbomis neišvykstant iš Lietuvos.

2012 metais mes atestavomės ir gavome atestaciją Finansų Buhalterių Instituto (IFA, D. Britanija) švietimo tinkle.

Nuo 2013 metų pradėjome glaudžiai bendradarbiauti su moksline konsultacine grupe "DBA-concept".
 

Savo veikloje mes vadovaujamės:

  • Lietuvos Respublikos Civiliniu kodeksu
  • Lietuvos Respublikos Viešųjų įstaigų įstatymu
  • Lietuvos Respublikos Neformaliojo suaugusiųjų švietimo įstatymu 
     

PROFESIONALAIS NE GIMSTAMA, O TAMPAMA
 

Svarbiausias Bolonijos Deklaracijos (ratifikuota LR Seimo) principas yra tas, kad specialistas, laikomas kvalifikuotu vienoje šalyje dalyvėje, turi būti laikomas kvalifikuotu tos pačios profesijos specialistu ir kitose šalyse dalyvėse. Bolonijos Deklaraciją ratifikavo visos Europos Sąjungos šalys, Rusija, Baltarusija, Ukraina… 

Svarbiausi mūsų uždaviniai — ne tik formuoti šiuolaikišką šalies verslo kultūrą, bet ir siekti, kad įgytas išsilavinimas kasdien atneštų teigiamus rezultatus praktinėje mūsų studentų veikloje.

Kasmet – tai 526600 minučių žmogaus gyvenimo, ir kiekvieną jų reikia išnaudoti potencialo didinimui. JŪSŲ POTENCIALO! Veikite. Laikas nelaukia.

Džiaugsimės matydami Jus tarp savo studentų!