BUHALTERIS PROFESIONALAS – JO VISUOTINIS INDĖLIS

Violeta Alando, Tarptautinės Buhalterių asociacijos, Finansų Analitikų instituto programų dėstytoja-konsultantė.

Tarptautinės buhalterių federacijos (TBF) IFAC atliktas tyrimas įrodė, kad buhalterio profesija yra glaudžiai susijusi su visuomenės gerove, aukštesnio gyvenimo lygio ir pridėtinės vertės kūrimu1.

2015 metais Tarptautinės buhalterių federacijos (TBF) (International Federation of Accountants – IFAC) užsakymu Nepriklausomas ekonomikos ir verslo tyrimo centras (Centre of Economics and Business Research -CEBR) atlikto tyrimą, kuris atskleidė daug naudingos informacijos apie tai, kad buhalterio profesija atlieka svarbų visuomeninį vaidmenį, nes turi įtakos ekonomikos klestėjimui ir gyvenimo lygio kilimui. Šis pranešimas pabrėžia, kad buhalteriai reikšmingai prisideda prie mažų, vidutinių ir didelių organizacijų, garsių kapitalo rinkų veiklos, efektyviai valdo viešuosius finansus ir teikia viešąsias paslaugas, ir, galiausiai, prie ekonomikos augimo ir klestėjimo.

Pasaulio regionai, kuriuose buhalteriai sudaro kiek didesnį (nei kitur) ten dirbančių žmonių lygį, turi daug aukštesnį BPV rodiklį, tenkantį vienam gyventojui. Taigi, akivaizdu, kad egzistuoja tiesioginis ryšys tarp buhalterių skaičiaus darbo rinkoje ir BVP, tenkančio vienam gyventojui, bei dar glaudesnis ryšys su Žmogaus socialinės raidos indeksu (Human Development IndexHDI), kurio rodiklis yra susijęs su gyvenimo trukme, raštingumo, švietimo ir gyvenimo lygiu.

Buhalterio profesijos indėlis į visuotinės pridėtinės vertės kūrimą, kaip teigia pateiktas pranešimas, sudaro 575 milijardus JAV dolerių

Tyrimas atskleidė naujas šios profesijos ateities galimybes, perspektyvas ir iššūkius. TBF (IFAC) yra įsitikinusi, kad buhalterių profesijos specialistai turi tęsti darbą su vyriausybėmis, politikais, vadovaujančiomis struktūromis, verslu ir visuomene siekiant užtikrinti, kad šios profesijos įnašas verslui, bendruomenei ir ekonomikai būtų pripažintas ir didėtų.

Bendras studijos vaizdas parodė, kad šios profesijos darbuotojų paklausa nuolat auga ir įdeda reikšmingą indėlį  į visas visuomenės sritis. Labiau išvystyta ekonominė sistema reikalauja apskaitos struktūros, aprėpiančios visą būtiną susijusią informaciją apie produktyvumą ir veiklą įvairiuose sektoriuose.

Profesionalūs buhalteriai, dalyvaudami ekonominio vystymosi procese, prisideda prie ekonomikos skaidrumo ir efektyvumo. Jų darbas yra ypač svarbus investicinio klimato, reikalingo didinat našumą ir šalių ekonomikos plėtrą, sukūrimui ir palaikymui. Ir, kadangi ekonominės sistemos nuolat vystosi, per kokybišką išsilavinimą ir stipresnes organizacijas, kurios teikia profesionalesnes paslaugas apskaitos srityse, šios šalys gali pasiekti aukštesnių pridėtinės vertės rodiklių. Kvalifikuotas buhalteris užtikrina kokybiškesnę informaciją ir atskaitomybę, sprendimų  įvertinimą ir priėmimą.

"Taškas, kuriame strateginio mąstymo poreikis susiduria su buhalterio profesija, - tai ryšys, kurio dėka teisingų sprendimų priėmimas padeda organizacijų ir pažangios pasaulinės ekonomikos stiprinimui visuomenės labui" – teigia Fayez Choudhury, Tarptautinės buhalterių federacijos (IFAC) vykdantysis direktorius.

  1.  IFAC : “The Accountancy Profession – a Global Value Add” Paskelbimo data: 2015-11-12

 

Studijos ataskaitą galite perskaityti čia >>>
 

 

Turite klausimų? Užduokite juos mums, užpildę žemiau pateiktą formą:


Mūsų partneris:

TAS-ų orientacija į verslo valdymą

Nemokamos knygos Jums

Elektroninė knyga buhalteriui
"Nauji laikai – nauji vaidmenys"