Akredituotos kvalifikacijos

Akredituotos kvalifikacijos
Kas yra akredituotos kvalifikacijos?

Akredituotos kvalifikacijos, taip pat vadinamos reguliuojamomis kvalifikacijomis, yra tikrinamos, pripažįstamos ir stebimos reguliavimo institucijų siekiat užtikrinti, kad jos atitinka konkrečius kriterijus ir kokybės standartus. Akredituojamų kvalifikacijų reikalavimai yra išdėstyti kvalifikacijų ir kreditų sandaros reguliavimo priemonėse. Kai pasiūlytos kvalifikacijos atitinka minėtame dokumente išdėstytus reikalavimus, jos įtraukiamos į sąrašą reguliuojamų kvalifikacijų registre, kuriame taip pat galima rasti pripažintų skyrimo organizacijų, turinčių teisę skirti kvalifikacijas pagal nacionalinę Airijos, Velso ir Airijos kreditų perkėlimo sistemą, Kvalifikacijų ir kreditų sandarą (KKS), sąrašą. Škotija turi savo atskirą sistemą – Škotijos kreditų ir kvalifikacijų sandarą, kuri bendrai reguliuojama kelių skyrimo ir reguliavimo institucijų.
 

Kokie akredituotų kvalifikacijų privalumai, palyginus su neakredituotomis kvalifikacijomis?

Akivaizdžiausias akredituotų kvalifikacijų privalumas, palyginus su neakredituotomis kvalifikacijomis – akredituotosios suteikia besimokantiesiems ir suinteresuotosioms šalims tiek kvalifikacijos programos, tiek akredituotas kvalifikacijas siūlančios skyrimo institucijos kokybės garantiją. Kita vertus, neakredituotos kvalifikacijos nėra reguliuojamos ir nėra garantijos, kad jos atitinka reikiamus standartus. Nėra jokio būdo nustatyti, ar jos atitinka savo paskirtį, ar turi atitinkamą turinį ir ar naudojama tinkama vertinimo metodologija. Tačiau kartais nepripažintų organizacijų siūlomi kursai gali padėti gauti pripažintą kvalifikaciją.


Kokios rūšies kvalifikacijos akredituojamos reguliavimo institucijų?

Reguliavimo institucijos yra atsakingos už įvairiausių kvalifikacijų akreditavimą ir šios kvalifikacijos gali būti nuo pradinio lygio kvalifikacijų iki aukštesnio lygio kvalifikacijų (KKS 4 arba aukštesnis lygis), įskaitant profesines ir su darbu susijusias kvalifikacijas.
 

Kas yra reguliavimo institucijos?

JK yra keturios pagrindinės reguliavimo institucijos, kurios pripažįsta skiriančiąsias organizacijas ir jų kvalifikacijas. Kvalifikacijų ir egzaminų reguliavimo įstaiga (angl. The Office of Qualifications and Examinations Regulation, Ofqual) reguliuoja kvalifikacijas Anglijoje ir profesines kvalifikacijas Šiaurės Airijoje, Vaikų, švietimo, mokymosi visą gyvenimą ir įgūdžių departamentas (angl. The Department for Children, Education, Lifelong Learning and Skills, DCELLS) yra Velso kvalifikacijų reguliuotoja, Mokymo planų, egzaminų ir vertinimo taryba (angl. The Council for the Curriculum, Examinations and Assessment, CCEA) reguliuoja kvalifikacijas, išskyrus profesines kvalifikacijas Šiaurės Airijoje, Škotijos kvalifikacijų institucija (angl. The Scottish Qualifications Authority, SQA) reguliuoja ir skiria kvalifikacijas, išskyrus laipsnius, Škotijoje.
 

Kaip reguliavimo įstaigos užtikrina aukštą akredituotų kvalifikacijų kokybę ir atitinkamų standartų atitikimą?

Reguliavimo institucijos naudoja kelis metodus, kad užtikrintų aukštą akredituotų kvalifikacijų kokybę prieš jas įtraukiant į reguliuojamų kvalifikacijų registrą ir po to. Norint, kad reguliavimo institucijos pripažintų ir akredituotų kvalifikacijas, skiriančiosios organizacijos turi pateikti savo pasiūlymą reguliavimo institucijai, kuri tada turi atidžiai patikrinti ir pačią skiriančiąją organizaciją, ir siūlomą kvalifikaciją. Jei kvalifikacijos programa atitinka reguliavimo institucijos kriterijus, ji patvirtinama ir įtraukiama į registro sąrašą. Jei programa neatitinka nustatytų kriterijų, ji atmetama. Siekiant užtikrinti, kad akredituotos kvalifikacijos išlaikytų atitinkamus standartus ir kokybę, jas prižiūri reguliuojančios institucijos, kurios taip pat turi teisę panaikinti akreditaciją.

Akredituotos kvalifikacijos (teksto originalas anglų kalba)

 

Jūsų kelias iki akredituotų kvalifikacijų (nuorodos anglų kalba):

 

Profesinės kvalifikacijos

Reguliuojamų kvalifikacijų registras

Lygio deskriptoriai

Kreditų taškai – kaupimas ir perkėlimas

JK kreditų perkėlimo sistemos

JK kvalifikacijų rūšys

Škotijos kreditų ir kvalifikacijų sandara (ŠKKS)

Kvalifikacijų ir kreditų sandara (KKS)